مطلبی تفکر برانگیز و قابل بررسی

درخواست حذف این مطلب
امروز در رو مه شرق مطلبی دیدم گفتم پاراگراف نخست آنرا اینجا کپی پیست کنم: «بانک های مرکزی جهان خلع سلاح شده اند»؛ مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان در گفت وگوی خود با «شرق» روایتی هراس آمیز از اقتصاد جهان نقل می کند. می گوید هنوز رکود جهانی ٢٠٠٨ به پایان نرسیده و هیچ بعید نیست شکنندگی اقتصاد جهان در آن سال، به دلیل از کارافتادگی ابزارهای پولی بانک های مرکزی به سال ٢٠١٧ منتقل شود و دیگر جهان، تاب این بحران را نیاورد. می گوید آن قدر فضا پیش بینی ناپذیر است که حتی نمی توان تصویر دقیقی از آن ارائه داد. ایمانی راد هشدار می دهد اگر اقتصاد جهانی نتواند خودش را تنظیم کند، در سال ٢٠١٧ یا ٢٠١٨ احتمال به هم خوردن اقتصاد جهانی و سقوط وحشتناک قیمت مواد اولیه و جنگ ارزها وجود دارد که کشورهای در حال توسعه بهای سنگینی بابت این قضیه خواهند پرداخت و بدون تردید یکی از کالاهایی که ارزش آن به شدت سقوط خواهد کرد نفت است که به میزان بالایی بر اقتصاد جهانی اثر خواهد گذاشت.